Lilla Kloster VVS AB - Lilla Kloster Service AB
15711
page,page-id-15711,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 
a_mg_4839

Vi löser Dina VVS problem

Våra av branschen certifierade rörmokare är sakkunniga och har erfarenhet inom en rad VVS områden.

Med våra utrustade servicebilar är vi snabbt på plats för att åtgärda såväl stora som små arbeten.
Vi lämnar garanti på slutförda arbeten och genomför fortlöpande kvalitetskontroller under uppdragets genomförande.


Vid förfrågningar och begäran av offerter var vänlig kontakta verksamhetansvarig Kjell Ekholm

Affärsidé Lilla Kloster VVS AB

Lilla Kloster VVS AB erbjuder marknaden kvalitativa VVS tjänster som utförs av behörig personal, vilken fortlöpande kompetensutvecklas i syfte att erbjuda tekniska innovationer samt ett rikt utbud av VVS-artiklar från marknadsledande varumärken, vilka uppfyller branschorganisationens satta kvalitets- och miljökrav

Lilla Kloster VVS AB skall erbjuda uppdragsgivare/kunder ett rikt sammansatt tjänsteutbud inom varje verksamhetsområde. Verksamheten skall kännetecknas av att hålla hög servicegrad, kvalitet, tillgänglighet samt korta ledtider.

Ledningen skall tillsammans med ansvarig personal aktivt arbeta för att verksamheten stärker sin position på den relevanta marknaden genom att erbjuda uppdragsgivaren/kunden kreativa utemiljöer.

Ledningen skall tillsammans med personalen inventera behovet av kompetensutveckling inom organisationen, genomföra interna kurser, i syfte att stärka den interna affärsidén samt säkerställa att satta verksamhetsmål uppnås.

Ledord i verksamheten är:

  • Tillgänglighet
  • Hög servicegrad
  • Korta ledtider
  • Verksamhet i förändring

Kvalitets- miljösäkringssystem
Verksamheten genomför noggrann identifiering av de olika faserna i förädlingsprocesserna och dess verksamhetsområden.

Personalen skall fortlöpande informeras och aktivt delta i arbetet för att verksamheten lever upp till ställda kriterier gällande kvalitets- och miljöpolicy.

Verksamhetens miljöpolicy är att förbrukningsmaterial, drivmedel samt maskinpark, vilka används i de olika verksamhetsområdena är ”miljövänligare” samt minimerar påverkan av miljön. En aktiv bevakning av leverantörer med likartad policy kommer att ske fortlöpande för att borga för att verksamhetens målsättning efterlevs och är i ständig utveckling.

a_mg_4862
a_mg_4879
a_mg_4912
a_mg_4907
a_mg_4827

Historik

Under våren 2013 förvärvades Theisners Rör HB av Lilla Kloster Service AB och som efter förändring av företagsform samt genomförde namnändring till Theisners Rör AB, vilken ingår som dotterbolag med eget resultatansvar och avkastningskrav till moderbolaget Lilla kloster Service AB – Meccom Gruppen.

Theisners Rör HB i Klippan startade sin verksamhet under år 1978 och drevs i form av ett familjeföretag där dåvarande ägare Bertil Theisner tillsammans med sonen Mats Theisner utvecklade verksamheten till en ledande aktör inom VVS näringen i Klippans kommun med angränsande kommuner.

Verksamhetens inriktning är att erbjuda marknaden ett brett tjänsteutbud inom vatten och avlopp samt försäljning av VVS artiklar från marknadsledande varumärken.

Verksamhetsområden:

  • Allmänna uppdrag inom vatten och avlopp
  • Uppdrag inom industrirörsmontage
  • Specialuppdrag inom svetsteknik
  • Installation och montage av värme- och kylteknik
  • Uppdrag inom vatten- och pumpteknik
  • Övrigt förekommande uppdrag inom branschområdet

Verksamheten utgår från Maskinhall nr 2 belägna på Fabriksallén 25 i Klippan. Lokaliteterna inrymmer kontors- och personalutrymmen samt lager och exponeringsyta. Verksamheten kommer att inom en snar framtid även erbjuda försäljning över disk av VVS artiklar.

Verksamheten har under sina två första verksamhetsår genomfört fortlöpande kompetenshöjande insatser/aktiviteter inom en rad ämnesområden i syfte att möta branschorganisations och marknadens ökade krav på tjänster och varor och att satta regler och normer inom branschen efterlevs.

Theisners Rör AB nuvarande Lilla Kloster VVS AB har under sina första räkenskapsår arbetat mot satta verksamhetsmål i syfte att säkerställa insatser i form av affärsutvecklande processer.

Under verksamhetsåret 2014 erhöll verksamheten certifiering ”Säker Vatten Installation”

Verksamheten har sedan övertaget genomfört myckna investeringar i form av anläggningstillgångar samt varulagerförändring i syfte att tillgodose marknadens behov och önskemål.

Sedan februari år 2015 har verksamheten genomfört organisationsförändring samt namnbyte från Theisners Rör AB till Lilla Kloster VVS AB.

HAR NI FRÅGOR

Vi gör vårt yttersta för att tillmötesgå era önskemål. Skriv gärna ett par rader om vad ni önskar så återkommer vi inom kort.