HeatWeed - Miljöeffektiv ogräsbekämpning - Lilla Kloster Service AB
15767
page,page-id-15767,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive
 

HeatWeed – Miljöeffektiv ogräsbekämpning

Heatweed Klippan Hemsida

Lilla Kloster Service AB är först med
miljöeektiv ogräsbekämpning.

Ogräs är ett kostsamt gissel. Det är ett faktum som alla inom den
gröna sektorn alltför väl känner till. Heatweed är det miljövänliga
och effektiva alternativet för ogräsbekämpning.

Systemet bygger på att endast hetvatten appliceras på de ytor där det finns ett behov och gör verkan.


Fördelar:

 • Helt giftfri ogräsbekämpning
 • Kostnadseektivt – lågt kvadratmeterpris
 • Ytorna kan beträdas omedelbart
 • Hög Kapacitet, frigör resurser

Resultatet av behandlingen kan ses ganska omgående, detta gör det lättare att sätta in kompletterande behandlingar vid behov.
Normalt krävs mellan tre till fyra behandlingar under växtsäsongen för att säkerhetsställa att ytorna upplevs ogräsfria och välskötta.
Systemet är särskilt lämpligt för ogräsbekämpning i anslutning till kantsten, stenlagda ytor, grustrottoarer och grusgångar. Även rabatter med vedartade växter samt i och runt häckar är Heatweed den optimala lösningen för ogräsbekämpning.

Ny teknologi

Ny teknologi för giftfri ogräsbekämpning som bygger på hetvatten.
Ett patenterat inbyggt sensorsystem analyserar kontinuerligt av ytan som skall bearbetas och portionerar ut hetvatten endast på områden med oönskad tillväxt.
Tekniken är framtagen tillsammans med plantforskare både i Skandinavien och i USA. Resultatet är en metod som är miljövänlig, effektiv och har en hög kapacitet på ogräsbekämpning.

Unikt system

Det unika med systemet är att sensorer kontinuerligt läser av ytan efter hur mycket klorofyll som finns i underlaget och doserar därefter hetvatten till rätt mängd. Ingen onödig energi eller vatten går till spillo, detta ger ekonomisk vinning samt är skonsamt mot miljön, allt tack vare den unika datastyrda och patenterade sensortekniken.


Enbart hetvatten


Tekniken garanterar en jämn vattentemperatur på 98-99 grader. Vid denna temperatur dör hela växten, med stor effekt på rotsystemet. Vår utrustning arbetar med lågt tryck och hög temperatur.

Heatweed12
DSC_0946

Sammanfattningsvis

 1. Inga kemikalier
 2. Låg energiåtgång
 3. Behandlar bara de ytor som behövs
 4. Inget skum eller andra restprodukter på ytorna
 5. Ingen risk för brännskador eller bränder
 6. Hög Kapacitet
 7. Frigör resurser
 8. Kostnadseffektivt
Ett givet alternativ

Låg ljudnivå


Aggregaten ger inte ifrån sig mer ljud än att man kan arbeta utanför sjukhus, skolor, bostäder och daghem utan att störa.


Långtidsverkande


Metoden är långtidsverkande. Efter första behandlingen blir ogräset brunt och torkar ihop inom ett dygn.
Slumrande frön kan dock väckas till liv och gro, detta tas om hand vid en kommande behandling cirka 2-3 veckor efter den första. Därefter följer en till två behandlingar under växtsäsongen med c:a 6-8 veckors intervall.


Kostnadseektiv och utan restprodukter


Genom den höga vattentemperaturen och de väldefinierade vattendropparna som duschas på ogräset behövs inget skum som isolering.

Det blir både kostnadseffektivt och utan några restprodukter!

LÄS MER OM HEATWEED

Läs gärna mer om denna fantastiska produkt i vårt produktblad. (PDF)